Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Why Continental

Οδηγίες ασφαλείας για την τοποθέτηση ελαστικών

Για ελαστικά επιβατικών και ελαφρών φορτηγών Continental

Οι οδηγίες ασφαλείας για την τοποθέτηση ελαστικών Continental AG ισχύουν για όλες τις μάρκες της και δεν προορίζονται για διαδικασίες εκπαίδευσης ή συντήρησης ελαστικών. Αυτές οι ενέργειες πρέπει να διενεργούνται από επαγγελματίες. 

Tire Mounting Safety Instruction - exclamation mark

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!

Η τοποθέτηση ελαστικών σε ζάντες μπορεί να είναι επικίνδυνη.

Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία στο σερβις ελαστικών.

Ποτέ μην εκτελείται διαδικασίες συντήρησης ελαστικών αν δεν έχετε κατάλληλη εκπαίδευση, εργαλεία και εξοπλισμό. Η προσπάθεια τοποθέτησης ελαστικών με λανθασμένα, κατεστραμμένα ή ανεπαρκή εργαλεία ή/και χωρίς εφαρμογή σωστών διαδικασιών μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ελαστικών προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Να διαβάζετε, να κατανοείτε και να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή που περιέχονται στα εγχειρίδια, στον εξοπλισμό, σε ιστοτόπου και που βρίσκκονται στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών. 

Εξασφαλίστε κατάλληλο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δηλαδή γυαλιά ασφαλείας, προστατευτικά ακοής, παπούτσια εργασίας. 


Για τη δική σας ασφάλεια και την ασφάλεια των άλλων

Γενικοί κανόνες:

 • Τα ελαστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στα σωστά μεγέθη και να εγκρίνονται ως συνδιασμός για το συγκεκριμένο μοντέλο οχήματος. Για παράδειγμα, τα ελαστικά διαμέτρου 17 ιντσών πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε ζάντες διαμέτρου 17 ιντσών και όχι 17,5. Έαν ένα ελαστικό έχει τοποθετηθεί κατά λάθος στη ζάντα άλλου μεγέθους, μην τοποθετήσετε ξανά σε άλλο αντίστοιχο τροχό, αλλά πετάξτε το. Μπορεί να έχει υποστεί βλάβη εσωτερικά (μη ορατή εξωτερικά) επειδή έχει τεντωθεί επικίνσυνα και μπορεί να αποτύχει κατά την τοποθέτηση ή στη λειτουργία του.
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο ζάντες με το σωστό μέγεθος σε καλή, καθαρή κατάσταση, χωρίς σκουριά ή διάβρωση. Δεν πρέπει να υποστούν ζημιά, να μην έχουν αλλάξει σχήμα και να μην έχουν ξαναφορεθεί. 
 • Τα ελαστικά πρέπει να μην έχουν ζημιές και να μην υπάρχουν ξένα υλικά στο εσωτερικό τους. 
 • Κατά την τοποθέτηση νέων ελαστικών με αεροθάλαμο, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα καινούργιος. Καθώς αυτός τεντώνει, υπάρχει ο κίνδυνος σχηματισμού πτυχώσεων στον παλιό, με πιθανότητα να σκιστεί ξαφνικά. 
 • Για λόγους ασφαλείας, τα ελαστικά χωρίς αεροθάλαμο πρέπει να τοποθετούνται μόνο σε ζάντες που έχουν σχεδιαστεί για αυτά, δηλαδή ζάντας με προεξοχές ασφαλείας. 
 • Εάν χρησιμοποιείται σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών, ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή εάν ο αισθητήρας πρέπει να ανανεωθεί ή να συντηρηθεί.

Αφαίρεση ελαστικών:

 • Πριν από την απομάκρυνση ενός ελαστικού από την ζάντα, το ένθετο της βαλβίδας πρέπει να ξεβιδωθεί και να αφαιρεθεί για να εξασφαλιστεί ότι η εναπομένουσα πίεση απελευθερώνεται πλήρως. 

Εγκατάσταση ελαστικών:

 • Πάντα πριν από την τοποθέτηση να χρησιμοποιείται ένα εγκεκριμένο λιπαντικό τοποθέτησης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται λιπαντικά με βάση τη σιλικόνη, το πετρέλαιο, ή διαλύτες. 
 • Ενώ το ελαστικό φουσκώνει, η ζάντα πρέπει να παραμένει σταθερά ασφαλισμένη στο μηχάνημα στήριξης.
 • Μην τοποθετείται ποτέ εύφλεκτες ουσίες σε ζάντες. Αυτή η πρακτική είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά τόσο στο ελαστικό όσο και στη ζάντα που θα οδηγήσει σε αστοχία του ελαστικού. 
 • Κατά την τοποθέτηση ελαστικών χωρίς αεροθάλαμο, πρέπει να προσέχετε ώστε τα σφαιρίδια του ελαστικού που προέρχονται από τη βάση να έχουν καθαρίσει καλά. Για να αποφευχθούν ρωγμές στον πυρήνα, η πίεση που απιτείται δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 330 kpa (3,3 bar / 48 psi). Εάν το ελαστικό δεν μπει καλά στη θέση του ακόμα και με αυτή την πίεση, πρέπει να ξεφουσκώσει, να εντοπιστεί η αιτία και να εξαλειφθεί. Στη συνέχεια, μπορεί να επαναληφθεί η διαδικασία. 
 • Μόνο όταν το ελαστικό έχει τοποθετηθεί σωστά στη ζάντα μπορεί να αυξηθεί η πίεση για να υπάρξει καλύτερη εφαρμογή. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να υπερβεί τα 400 kpa (4.0 bar) / 58 psi.
 • Για ορισμένες χώρες, έχουν καθοριστεί διαφορετικές τιμές μέγιστης πίεσης από τους αντίστοιχους οργανισμού τυποποίησης. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα που δείχνει μερικά παραδείγματα για ορισμένες χώρες προκειμένου να τηρηθούν όλα τα απαραίτητα τοπικά πρότυπα. 

Country

Maximum Πίεση Τοποθέτησης

Standard

Γερμανία

Pop Pressure: 330 kpa (3,3 bar) / 48 psi
Seating Pressure: 400 kpa (4,0 bar) / 58 psi

WDK

USA/CAN

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

RMA/USTMA

Βραζιλία

275 kpa (2,75 bar) / 40 psi

ALAPA

Ιαπωνία

300 kpa (3,0 bar) / 44 psi

JATMA


 • Μόλις το ελαστικό τοποθετηθεί σωστά, ρυθμίστε την πίεση ανάλογα με τα πρότυπα του κατασκευαστή του οχήματος.

Run Flat ελαστικά (SSR):

 • Λόγω της ειδικής τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, αυτά τα ελαστικά μπορούν να τοποθετηθούν και να αφαιρεθούν μόνο από ειδικά εξειδικευμένα συνεργεία που έχουν πιστοποιηθεί από την Continental. Λεπτομερείς οδηγίες τοποθέτησης θα βρείτε εδώ www.conti-ssr.com.


Επικοινωνία:

Τεχνικό τμήμα 

Email: info@ema.gr