Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Πληροφορίες στο πλαϊνο των ελαστικών

Στο πλαϊνο των ελαστικών υπάρχουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες:

Για παράδειγμα, η διάσταση ελαστικού 205/55R16 σημαίνει ότι έχει πλάτος διατομής 205mm (ονομαστικό πλάτος), το 55 δείχνει λόγο ύψους/πλάτους 55% (λόγος του ύψους του  πλαϊνού του ελαστικού προς το πλάτος της διατομής Υ/Δ) και 16 είναι η διάμετρος της ζάντας (σε ίντσες) στην οποία μπορεί να εφαρμοστεί το ελαστικό. 

Μετά την πληροφορία για τη διάσταση του ελαστικού ακολουθεί η περιγραφή των δυνατοτήτων του. Π.χ., η ένδειξη 91V σημαίνει δείκτη φορτίου 91, που από τον πίνακα δεικτών φορτίου βλέπουμε ότι αντιστοιχεί σε μέγιστη φέρουσα δυνατότητα του ελαστικού ίση με 615kg, και το V δείχνει μέγιστη ταχύτητα 240km/h (ή 150mph).

Η ηλικία του ελαστικού μπορεί επίσης να υπολογιστεί με τη βοήθεια των χαρακτήρων που ακολουθούν το σύμβολο "DOT". Οι τέσσερις τελευταίοι αριθμοί δείχνουν την ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού σε κλίμακα εβδομάδων. Οι δύο πρώτοι από τους τέσσερις αριθμούς δείχνουν τον αριθμό της εβδομάδας κατασκευής (από το "01" μέχρι το "53"). Οι δύο τελευταίοι αριθμοί δείχνουν το έτος κατασκευής (π.χ., ένα ελαστικό με την πληροφορία "DOT XXXX XXX 3112" έχει κατασκευαστεί την 31η εβδομάδα του 2012). 

Image

Πώς διαβάζεται το πλαϊνό ενός ελαστικού;