Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Άλλα θέματα

Χρήση μεγαλύτερων ελαστικών

Εφόσον εξετάζετε τη χρήση μεγαλύτερων ελαστικών ως επιλογή που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να προσαρμόσουν το όχημά τους εφαρμόζοντας ελαστικά με μικρότερο λόγο ύψους/πλάτους σε πλατύτερες ζάντες, με μεγαλύτερη διάμετρο, τα ακόλουθα αποτελούν μια σειρά από σημαντικά θέματα για τα ελαστικά, τα οποία πρέπει να εξετάζονται σε κάθε χρήση μεγαλύτερων ελαστικών:

1. Ικανότητα Φορτίου – πρέπει να σηκώνουν ίσο ή περισσότερο φορτίο από τα εφαρμοσμένα ελαστικά της Πρώτης Τοποθέτησης.

2. Πίεση του αέρα – μη χρησιμοποιείτε ποτέ στα ελαστικά πίεση αέρα χαμηλότερη από αυτήν που συνιστά ο κατασκευαστής για τα ελαστικά της Πρώτης Τοποθέτησης. Διατηρήστε τη σχέση στην πίεση του αέρα μεταξύ των ελαστικών του εμπρός και του πίσω άξονα. Δείτε στη συνέχεια πιο λεπτομερείς πληροφορίες, π.χ. κατά την αντικατάσταση ελαστικών τυπικού φορτίου (Standard Load) με ελαστικά ενισχυμένα, αυξημένου φορτίου (Extra Load, Reinforced).

3. Δείκτης Ταχύτητας – πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από αυτόν του εφαρμοσμένου ελαστικού της Πρώτης Τοποθέτησης.

4. Διάμετρος κύλισης – η διάμετρος κύλισης πρέπει να παραμένει όσο γίνεται παραπλήσια με αυτή της Πρώτης Τοποθέτησης.

5. Συνδυασμός ελαστικού και ζάντας – να χρησιμοποιούνται μόνο οι εγκεκριμένοι από τη βιομηχανία ελαστικών συνδυασμοί μεγέθους ελαστικού και πλάτους ζάντας.

6. Αποστάσεις από το αμάξωμα – να υπάρχει επαρκής απόσταση από κάθε σημείο του αμαξώματος σε όλες τις συνθήκες χρήσης.

Συνιστούμε σε όλες τις περιπτώσεις να συμβουλεύεστε έναν ειδικό στα ελαστικά (κατασκευαστή ελαστικών ή αξιόπιστο έμπορο ελαστικών).

Βαλβίδες και Ζυγοστάθμιση ελαστικών

Οι βαλβίδες που σφραγίζουν (snap-in) στα ελαστικά tubeless πρέπει να αντικαθίστανται κάθε φορά που γίνεται αλλαγή ελαστικού. Να εφαρμόζονται πάντα τα κατάλληλα πώματα βαλβίδων για να αποφεύγεται η ρύπανση του πυρήνα της βαλβίδας και η επακόλουθη απώλεια αέρα.

Μην προσθέτετε επιπλέον βάρος στο στόμιο ή στο πώμα της βαλβίδας και, στην περίπτωση των βαλβίδων με δακτύλιο σφράγισης, ο δακτύλιος πρέπει να αντικαθίσταται κάθε φορά που αλλάζει ένα ελαστικό. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι το σώμα της βαλβίδας έχει στραφεί κατάλληλα (για την τιμή της στροφής, συμβουλευθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή) και ότι ο δακτύλιος είναι συμπιεσμένος. Για ταχύτητες πάνω από 210 km/h, χρησιμοποιήστε είτε μεταλλικές βαλβίδες με σφιγκτήρα (clamp-in) είτε στηρίγματα βαλβίδων που περιορίζουν την απόκλιση της βαλβίδας σε μέγιστη γωνία 25°.

Οι τροχοί που δεν είναι ισορροπημένοι ή ζυγοσταθμισμένοι συνήθως προκαλούν δονήσεις οι οποίες δυσκολεύουν την οδήγηση και έχουν αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά της ανάρτησης και των εξαρτημάτων στο σύστημα οδήγησης, των στρεφόμενων μερών και των ελαστικών.

Κατά την επανατοποθέτηση ενός ελαστικού στον τροχό, συνιστούμε τη σωστή ζυγοστάθμιση του ελαστικού για να μειώνονται οι δονήσεις και να αποφεύγεται η πρόωρη φθορά που προκαλείται από τα προβλήματα ισορροπίας μεταξύ του περιστρεφόμενου τροχού και του τοποθετημένου ελαστικού. 


Βαλβίδες για ελαστικά και ζάντες επιβατικών οχημάτων

Για ταχύτητες πάνω από 210 km/h, χρησιμοποιήστε είτε μεταλλικές βαλβίδες με σφιγκτήρα (clamp-in), είτε στηρίγματα βαλβίδων που περιορίζουν την απόκλιση της βαλβίδας σε μέγιστη γωνία 25°.