Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

1.3 Tire damages

1.3 Find out more about the most common tire damages.

Τα ελαστικά μπορεί να υποστούν ζημιές χωρίς καν να το γνωρίζει ο οδηγός.  Οι πιο κοινές ζημιές είναι τρυπήματα, κοψίματα, χτυπήματα, ρωγμές, εξογκώματα και ανομοιόμορφη φθορά.

Αν ανακαλύψετε ή υποψιαστείτε κάποια ζημιά, ζητήστε αμέσως από έναν επαγγελματία να ελέγξει το ελαστικό σας.

Συνιστούμε:

Αν πρέπει να περάσετε πάνω από κάποιο εμπόδιο (π.χ. κράσπεδο πεζοδρομίου), πλησιάστε το αργά – και όσο γίνεται πιο κάθετα. Ελέγχετε τακτικά τα ελαστικά σας για εξωτερικές ζημιές όπως κοψίματα, ρωγμές ή εξογκώματα. 

Ανομοιόμορφη φθορά

irregularwearteaser

Τι είναι η ανομοιόμορφη φθορά;

Διαβάστε Περισσότερα

Ζημιές πρόσκρουσης

bulge_teaser

Τι είναι το σπάσιμο / το βαθούλωμα από πρόσκρουση;

Διαβάστε Περισσότερα

Κοψίματα

Image

Τι είναι τα κοψίματα;

Διαβάστε Περισσότερα

Τρύπα

puncture_teaser

Τι είναι η τρύπα;

Διαβάστε Περισσότερα