Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Επισκευή ελαστικών

Επισκευή των τρυπών στα ελαστικά

article_66w_image1

Ο καταναλωτής δεν πρέπει ποτέ να προσπαθεί να επισκευάσει ένα ελαστικό που έχει πάθει ζημιά. Μόνο ένας εκπαιδευμένος ειδικός στα ελαστικά, που μπορεί να εκτιμήσει την κατάσταση με εκτενή και αναλυτική επιθεώρηση του συγκεκριμένου ελαστικού μπορεί να εκτιμήσει αν το συγκεκριμένο ελαστικό είναι κατάλληλο για επισκευή ή αν θα πρέπει να αφαιρεθεί. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει επίσης να συνυπολογίσει το συνολικό υπηρεσιακό ιστορικό του ελαστικού, καθώς και την πίεση του αέρα, το φορτίο, τις συνθήκες λειτουργίας κλπ. Αν ο ειδικός των ελαστικών αποφασίσει να επισκευάσει το ελαστικό, θα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρά όλες τις προδιαγραφές της εθνικής βιομηχανίας ελαστικών σχετικά με τη μέθοδο επιθεώρησης και τις διαδικασίες επισκευής τους. Η Continental δεν είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις του ειδικού ή για το επισκευασμένο ελαστικό.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ SSR (Self Supporting Runflat)
Ακόμη και οι εκπαιδευμένοι ειδικοί ελαστικών είναι ενδεχόμενο να μην αναγνωρίσουν την εσωτερική δομική ζημιά που έχει υποστεί ένα αυτοϋποστηριζόμενο ελαστικό SSR (Self Supporting Runflat) όταν έχει χρησιμοποιηθεί σε κατάσταση υποπίεσης ή μηδενικής πίεσης. Μια τέτοια ζημιά είναι ενδεχόμενο να μην είναι ορατή στην επιφάνεια της εσωτερικής επένδυσης ή στο πλευρικό τοίχωμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο να προσδιοριστεί αν το ελαστικό είναι κατάλληλο για επισκευή. Η Continental συνιστά να μην γίνεται καμία επισκευή στα ελαστικά Continental SSR.

Σημείωση: Η Continental συμβουλεύει ότι αν επιστραφεί ελαστικό με παράπονα από έναν καταναλωτή και η αιτία για την αχρήστευση του ελαστικού συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με επισκευή ή με την αιτία για την επισκευή, τότε η εγγύηση του κατασκευαστή είναι άκυρη.