Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Νέα ελαστικά. Σε ποιον άξονα;

Σε ποιον άξονα πρέπει να εφαρμόζονται τα νέα ελαστικά;

Συνιστάται να αντικαθιστάτε ταυτόχρονα όλα τα ελαστικά που έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Αν δεν αντικαταστήσετε ταυτόχρονα όλα τα ελαστικά που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, αντικαταστήστε τουλάχιστον ταυτόχρονα όλα τα ελαστικά σε έναν άξονα.

Αν αντικατασταθούν τα ελαστικά μόνο σε έναν άξονα, τότε συνήθως συνιστάται η εφαρμογή των νεότερων ελαστικών στον πίσω άξονα. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να περιπλέξει την εναλλαγή ελαστικών και συνιστούμε προσοχή αν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα ελαστικά, όπως το επίπεδο της φθοράς, η διάσταση των ελαστικών, ο κατασκευαστής και οι δείκτες ταχύτητας. Συμβουλευθείτε κάποιον ειδικό εκπαιδευμένο στα ελαστικά για την καλύτερη μέθοδο.

Συνήθως, συνιστάται να υπάρχει καλύτερο κράτημα στον πίσω άξονα για να αποφευχθεί ενδεχόμενη υπερστροφή και απώλεια της ευστάθειας του οχήματος σε ολισθηρές επιφάνειες. Ορισμένοι κατασκευαστές οχημάτων συνιστούν την εγκατάσταση των νεότερων ελαστικών στον εμπρός άξονα. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου ή/και τον ειδικό των ελαστικών.