Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Προσωρινά ανταλλακτικά ελαστικά (ρεζέρβες)

Τι είναι τα προσωρινά ανταλλακτικά ελαστικά (ρεζέρβες) και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται;

Τα προσωρινά ανταλλακτικά ελαστικά (ρεζέρβες) αναγνωρίζονται από το γράμμα "T" (από το "Temporary") μπροστά από τη διάσταση του ελαστικού.

Για παράδειγμα: T135/90R16

Οι ρεζέρβες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περίπτωση ανάγκης και μόνο για έναν τροχό του οχήματος.

Μη χρησιμοποιείτε το όχημά σας έχοντας εφαρμόσει περισσότερες από μία ρεζέρβες. Η ρεζέρβα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με τη μειωμένη ταχύτητα (μέγιστη 80km/h) που υποδεικνύεται στο πλαϊνό ή/και στην ετικέτα που είναι κολλημένη στο ελαστικό ή τον τροχό.

Αφού είναι σχεδιασμένη για προσωρινή χρήση, η ρεζέρβα πρέπει να αντικαθίσταται και να τοποθετείται συμβατικό ελαστικό/τροχός το ταχύτερο δυνατό.