Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Αποθήκευση

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την αποθήκευση των ελαστικών σας;

article_66w_image1

Αν αποθηκευτούν σε ακατάλληλες συνθήκες ή αν ο χειρισμός τους δεν γίνει σωστά, οι φυσικές ιδιότητες των ελαστικών μεταβάλλονται. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μικρότερη διάρκεια ζωής, και τα ελαστικά μπορεί να χειροτερέψουν μέχρι τον βαθμό που θα γίνουν άχρηστα. Με σωστή αποθήκευση και χειρισμό, τα ελαστικά διατηρούν τις ιδιότητές τους ουσιαστικά αμετάβλητες για πολλά χρόνια.

Τα ελαστικά δεν πρέπει ποτέ να αποθηκεύονται στο ύπαιθρο, ακόμη και αν είναι σκεπασμένα για προστασία.

Τα ελαστικά πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό, ξηρό περιβάλλον, με μέτριο αερισμό και μακριά από το άμεσο φως του ήλιου.

Η θερμοκρασία αποθήκευσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την κανονική θερμοκρασία δωματίου. Σε θερμαινόμενα σημεία, τα ελαστικά πρέπει να προστατεύονται από την προέλευση της θέρμανσης.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι προστατευμένα από το άμεσο φως του ήλιου και από τα ρεύματα του αέρα. Το όζον είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για τα ελαστικά και γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν στον χώρο αποθήκευσής τους συσκευές που δημιουργούν όζον (όπως γεννήτριες ρεύματος ή αεροσυμπιεστές).

Διαλύτες, καύσιμα, λιπαντικά, χημικά κ.λπ. θα πρέπει να μην έρχονται σε επαφή με τα ελαστικά.