Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Οπτική εξέταση ελαστικών

Γιατί είναι σημαντική η τακτική οπτική εξέταση των ελαστικών σας.

article_66w_image1

Τα ελαστικά θα πρέπει να ελέγχονται οπτικά για το ενδεχόμενο ζημιών, π.χ. αν έχουν εισχωρήσει πέτρες, καρφιά, ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.
Τα ελαστικά θα πρέπει επίσης να ελέγχονται για κοψίματα, σχισίματα και διογκώσεις που μπορεί να προκύψουν μετά από επαφή με επικίνδυνα σημεία στους δρόμους.
Αν δεν νιώθετε ασφαλείς για την κατάσταση των ελαστικών σας, ελέγξτε τα στον προμηθευτή των ελαστικών σας ή σε άλλον ειδικό για ελαστικά.
Συμβουλή: Ο οπτικός έλεγχος των ελαστικών σας μπορεί να γίνεται όταν κάνετε τον συνηθισμένο τακτικό έλεγχο για την πίεση των ελαστικών.