Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Τεχνολογία

Πίεση στο ελαστικό

Ποια είναι η σωστή πίεση του αέρα στο ελαστικό και πού θα την μάθω;

Η κατάλληλη πίεση του αέρα στα ελαστικά για το όχημά σας προκύπτει με συνεργασία του κατασκευαστή του οχήματος και του παραγωγού των ελαστικών. Η συνιστώμενη πίεση του αέρα στα ελαστικά για τον συνδυασμό τους με το όχημά σας βρίσκεται στο εγχειρίδιο του οχήματός σας, στο πορτάκι της τροφοδοσίας καυσίμων ή στην κολόνα της πόρτας του οδηγού. 

Η πίεση των ελαστικών επηρεάζει πολλά κρίσιμα χαρακτηριστικά της απόδοσης του οχήματος όπως η άνεση οδήγησης, η ευστάθεια στην πορεία, το κράτημα στις στροφές και το φρενάρισμα και, συνολικά, η γενική συμπεριφορά κατά τον χειρισμό.

Η οδήγηση με λάθος πίεση στα ελαστικά επηρεάζει αρνητικά ένα ή περισσότερα από αυτά τα σημαντικά χαρακτηριστικά.  

Πώς πρέπει να ελέγχεται η πίεση στα φουσκωμένα ελαστικά;

Τα ελαστικά σας πρέπει να είναι φουσκωμένα με την πίεση που καθορίζεται από τους κατασκευαστές του οχήματος και των ελαστικών. Η πίεση αυτή εξαρτάται συνήθως από τις συνθήκες του φορτίου και της χρήσης.

Η καθορισμένη πίεση αναφέρεται πάντα σε ΚΡΥΑ ελαστικά και δεν πρέπει να πέφτει ποτέ κάτω από την τιμή αυτή. Η πίεση στα ζεστά ελαστικά θα είναι ψηλότερη επειδή η οδήγηση προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας τους. Επομένως, μην μειώνετε ποτέ την πίεση μέσα στα ζεστά ελαστικά, επειδή, όταν κρυώσουν, η πίεσή τους θα μπορούσε να μειωθεί κάτω από την ελάχιστη πίεση για το ελαστικό.

Θα πρέπει να ελέγχετε και να προσαρμόζετε την πίεση των ελαστικών (και της ρεζέρβας, αν έχετε) κάθε 14 μέρες. Ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση στην πίεση των ελαστικών που θα πρέπει να κάνετε πριν φύγετε για μεγάλο ταξίδι ή διακοπές και όπου το πρόσθετο φορτίο μπορεί να απαιτεί να αυξήσετε την πίεση των ελαστικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Οι συνέπειες από την υπερβολική πίεση στα ελαστικά

Η οδήγηση με ελαστικά υπερβολικά φουσκωμένα επηρεάζει αρνητικά:

  • την άνεση στην οδήγηση
  • την ευστάθεια στην πορεία
  • τη συμπεριφορά του οχήματος κατά την οδήγηση, ιδιαίτερα στη στροφή με ταχύτητα
  • την ακανόνιστη φθορά

Να διατηρείτε τις καθορισμένες τιμές πίεσης όπως συνιστώνται από τους κατασκευαστές του οχήματος και των ελαστικών.

Οι συνέπειες από τη μειωμένη πίεση στα ελαστικά

Η οδήγηση με ελαστικά που δεν είναι αρκετά φουσκωμένα επηρεάζει αρνητικά:

  • την απόκριση στην οδήγηση
  • την ευστάθεια στην πορεία
  • την ασφάλεια στην οδήγηση (τα ελαστικά μπορεί να βγουν από τις ζάντες σε κάποια στροφή)
  • την οικονομία (μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου, χαμηλότερη χιλιομετρική απόδοση)
  • την αντοχή των ελαστικών
  • την ακανόνιστη φθορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Η μειωμένη πίεση αέρα στα ελαστικά μπορεί να έχει ως συνέπεια την ζημιά στο εσωτερικό τους. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η αχρήστευση των ελαστικών, ακόμα και το σκάσιμό τους. Οι κρυφές ζημιές των ελαστικών δεν επισκευάζονται με ρύθμιση της πίεσής τους.

Συστήματα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS)

Από την 1η Νοεμβρίου 2014 και μετά, σε κάθε νέο αυτοκίνητο κατηγορίας M1 στην Ευρώπη πρέπει να είναι εγκατεστημένο ένα Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS: Tire Pressure Monitoring System). Τα συστήματα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών μπορεί να βασίζονται σε διαφορετικές μεθόδους μέτρησης και αισθητήρες. Ουσιαστικά υπάρχουν 2 κύριοι τύποι συστημάτων TPMS:

Άμεσα συστήματα - με αισθητήρες πίεσης ενσωματωμένους στη βαλβίδα ή προσαρμοσμένους στη ζάντα ή στο εσωτερικό του ελαστικού.

Έμμεσα συστήματα - χωρίς αισθητήρες εφαρμοσμένους στο ελαστικό ή τη ζάντα.  Οι διαφορές της πίεσης μετριούνται "έμμεσα" π.χ. μέσω των μεταβολών στην περιφέρεια κύλισης του ελαστικού.

Άλλοι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιλέγουν άμεσα συστήματα και άλλοι έμμεσα.

Η εφαρμογή και συντήρηση των συστημάτων TPMS πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες εξειδικευμένους στα ελαστικά.

Άζωτο στα ελαστικά

Μερικές φορές διατίθεται για το φούσκωμα των ελαστικών άζωτο αντί για τον αέρα.

Το άζωτο είναι αδρανές (μη εύφλεκτο) αέριο – ουσιαστικά, είναι ξηρός αέρας από τον οποίο έχει αφαιρεθεί το οξυγόνο.

Ο αέρας περιέχει περίπου 78% άζωτο. Λόγω των αδρανών ιδιοτήτων του αζώτου, χρησιμοποιείται συχνά σε ειδικές εφαρμογές χρήσης ελαστικών ή/και σε δύσκολα περιβάλλοντα όπως η χρήση σε εξοπλισμό αεροπορίας και ορυχείων. Το άζωτο χρησιμοποιείται επίσης συχνά στους αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Για συνήθεις χρήσεις των ελαστικών, το φούσκωμα με άζωτο δεν είναι απαραίτητο. Είναι αλήθεια πάντως ότι το φούσκωμα με άζωτο δεν είναι επιβλαβές για τα ελαστικά και ενδεχομένως συνεισφέρει οριακά σε μειώσεις της απώλειας πίεσης λόγω διάχυσης. Η χρήση του αζώτου δεν εμποδίζει όμως την απώλεια πίεσης λόγω τρύπας, διαρροών στην επαφή ελαστικού/ζάντας (στη στεφάνη), διαρροής στη βαλβίδα, διαρροής στην επαφή ελαστικού/ζάντας, διαρροές τροχών κλπ.

Ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιείται αέρας ή άζωτο, η τακτική συντήρηση της πίεσης των ελαστικών παραμένει κρίσιμη και απαραίτητη. Η χρήση και μόνο του αζώτου δεν αντικαθιστά τον τακτικό έλεγχο της πίεσης των ελαστικών και τη συντήρησή τους.