Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Βάλτε τώρα ελαστικά Continental.

Ανομοιόμορφη φθορά

Τι είναι η ανομοιόμορφη φθορά;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ανομοιόμορφης φθοράς. Οι πιο συνηθισμένοι είναι η φθορά στις άκρες / "φτέρνας και δάχτυλου", η φθορά σε μία πλευρά, η φθορά στο κέντρο, braking flat spots. Υπάρχουν διαφορετικοί λόγοι για το πως συμβαίνουν αυτά τα είδη φθοράς.

Τι είναι η φθορά στις άκρες;

Η "πριονωτή" φθορά είναι ένα μοτίβο φθοράς που προκαλείται υπό κανονικές συνθήκες χρήσης με φυσιολογικές ρυθμίσεις ανάρτησης. Αυτή είναι η προς τα έξω ορατή (και ακουστή) εκδήλωση διαφόρων στρεβλωτικών δυνάμεων που ασκούνται στο πέλμα. Για να το εξηγήσουμε αυτό, είναι καλύτερα πρώτα να πούμε κάτι για τον "σχεδιασμό πέλματος".

Οι αυλακώσεις και οι εγκοπές του πέλματος – μία πηγή θορύβου – είναι απολύτως απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας σε βρεγμένους και πλημμυρισμένους δρόμους. Ειδικότερα στην περίπτωση ελαστικών με χαμηλό προφίλ, ένα υψηλότερο ποσοστό κενού πέλματος είναι απαραίτητο για να δεχτεί το νερό και να βελτιωθεί η προστασία από την υδρολίσθηση. Διασταυρωνόμενα αυλάκια για αποστράγγιση του νερού σχηματίζουν “ανεξάρτητα μπλοκ” στην περιοχή του ώμου. Αυτά τα μπλοκ στον ώμο μπορούν να φθαρούν, αφήνοντας το  “πριονωτό” σχήμα ως αποτέλεσμα των μηχανισμών κύλισης υπό ορισμένες συνθήκες λειτουργίας. Αυτές οι συνθήκες λειτουργίας περιλαμβάνουν: Μεγάλα ταξίδια σε ευθεία με σταθερή ταχύτητα, ήπιο στυλ οδήγησης, γεωμετρία ανάρτησης (ευθυγράμμιση/γωνία κάμπερ).

Καθώς το ελαστικό κυλά κατά μήκος του δρόμου, τα ανεξάρτητα μπλοκ παραμορφώνονται καθώς πλησιάζουν την επιφάνεια επαφής του ελαστικού. Συμπιέζονται όταν έρχονται σε επαφή με τον δρόμο. Καθώς χάνουν την επαφή με τον δρόμο, "τρίβεται" η επιφάνειά τους, ενώ σπάνε  στο αρχικό τους σχήμα.

Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη φθορά στην άκρη του μπλοκ που βγαίνει έξω. Αυτό το μοτίβο φθοράς είναι πιο πιθανό να συμβεί σε μη κινητήριες θέσεις τροχού. Το "πριονωτό" μοτίβο φθοράς σε μικρό βαθμό είναι φυσιολογικό και δεν έχει αισθητές συνέπειες στην άνεση. Πιο εμφανής φθορά αυτού του είδους υποδεικνύει συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (ακατάλληλο φούσκωμα,υπερβολική σύγκλιση).

Συμβουλή: Για να επιτευχθεί ομοιόμορφη φθορά ελαστικών, τα ελαστικά πρέπει να αλλάζουν θέσεις στο αυτοκίνητο σε τακτά χρονικά διαστήματα (εκτός αν συνιστάται διαφορετικά από τον κατασκευαστή του οχήματος). Οι θέσεις των ελαστικών πρέπει να αλλάζουν έγκαιρα, ΄το αργότερο κατά την αλλαγή θερινών/χειμερινών ελαστικών.

article_66w_image1
Τι είναι η φθορά στο κέντρο;

Αυτό το μοτίβο φθοράς το βρίσκουμε σε κινητήριους τροχούς υψηλά μηχανοκίνητων οχημάτων. Ακόμη και τα σημερινά μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητα διαθέτουν σύγχρονους κινητήρες που παράγουν υψηλά επίπεδα ροπής και είναι ικανοί να παράγουν υψηλούς βαθμούς ολίσθησης. Αυτά τα υψηλά επίπεδα ροπής, κατά την ισχυρή επιτάχυνση ή σε κατάσταση αστικής κυκλοφορίας στάσης-εκκίνησης, ή κατά την επιτάχυνση μακριά από τα φώτα της κυκλοφορίας, μπορούν γρήγορα να αυξήσουν τη φθορά στο κέντρο του πέλματος.

Συμβουλή: Με την περιστροφή των τροχών από τον άξονα με κίνηση στον άξονα χωρίς κίνηση πριν να είναι πολύ αργά, είναι πιθανό να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό ομοιόμορφη φθορά πέλματος. Τηρείτε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος.

Τι είναι η φθορά σε μία πλευρά;
article_66w_image1

Η πιο συχνή αιτία της μονόπλευρης φθοράς είναι η γεωμετρία άξονα εκτός προδιαγραφών. Οι αποκλίσεις αυτές αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου και μπορούν να αποτελούν την συνέπεια, για παράδειγμα, λανθασμένης τοποθέτησης.

Το χαμήλωμα ενός οχήματος σε συνδυασμό με ελαστικά χαμηλού προφίλ μπορεί επίσης να επηρεάσει αρνητικά την ευθυγράμμιση των τροχών. Οι τροποποιημένες αναρτήσεις (π.χ. μικρότερη εξισορρόπηση ζάντας μετά από μετατροπή) ενθαρρύνουν την τάση η ευθυγράμμιση των τροχών να αποκλίνει κατά την οδήγηση  από τα συγκεκριμένα δεδομένα. Αυτό θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο καθώς όλες οι τιμές ευθυγράμμισης των τροχών εξακολουθούν να βρίσκονται εντός των ορίων ανοχής, όταν μετριούνται στατικά στον πάγκο μέτρησης άξονα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μία αύξηση στην ανομοιόμορφη φθορά.

Τα δεδομένα ευθυγράμμισης του κατασκευαστή ισχύουν για τα οχήματα κατά την παράδοση και δεν ισχύουν απαραίτητα σε προσαρμοσμένα οχήματα.

Αν οι τροχοί ενός οχήματος είναι μη ευθυγραμμισμένοι, πρέπει να ευθυγραμμιστούν οι τροχοί και να διορθωθεί η απόκλιση.