Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Βάλτε τώρα ελαστικά Continental.

Ηλικία ελαστικών

Τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την ηλικία των ελαστικών σας;

tire_age

Η χρονολογική ηλικία οποιουδήποτε ελαστικού μπορεί να βρεθεί στο πλευρικό τοίχωμα του ελαστικού, εξετάζοντας τους χαρακτήρες που αναγράφονται μετά το σύμβολο "DOT". Τα τέσσερα τελευταία ψηφία προσδιορίζουν την ημερομηνία κατασκευής του ελαστικού στην πλησιέστερη εβδομάδα. Τα δύο πρώτα από αυτά τα τέσσερα ψηφία προσδιορίζουν την εβδομάδα κατασκευής (που κυμαίνεται από "01" έως "53"). Τα δύο τελευταία ψηφία προσδιορίζουν το έτος κατασκευής (π.χ., ένα ελαστικό με την πληροφορία "DOT XXXXXXX2714” κατασκευάστηκε την 27η εβδομάδα του 2014).


Για ελαστικά που κατασκευάστηκαν πριν από το έτος 2000, τρία ψηφία αντί για τέσσερα υποδεικνύουν την ημερομηνία κατασκευής. Επίσης, στην αρχή της δεκαετίας του 1990’s, η Continental πρόσθεσε ένα τρίγωνο (◄) στο τέλος της σειράς χαρακτήρων για να διακρίνει τα ελαστικά που κατασκευάστηκαν στη δεκαετία του 1990 από τις προηγούμενες δεκαετίες (π.χ., ένα ελαστικό με την πληροφορία "DOT XXXXXXX274◄” κατασκευάστηκε την 27η εβδομάδα του 1994).

Συνιστούμε:
Όλα τα ελαστικά (και η ρεζέρβα) που έχουν κατασκευαστεί περισσότερα από δέκα χρόνια πριν, πρέπει να αντικατασταθούν με νέα ελαστικά, ακόμα κι αν φαίνονται από την εξωτερική τους εμφάνιση χρησιμοποιήσιμα και το βάθος πέλματος δεν έχει φτάσει το ελάχιστο.