Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

stage_image1_lg

Βάλτε τώρα ελαστικά Continental.

Υπόλοιπο βάθος πέλαμτος

Τι είναι οι δείκτες φθοράς πέλματος (TWI’s);

RemainingTreadDepth

Δείκτες φθοράς πέλματος - Ανυψωμένα σημεία στις κύριες διαμήκεις αυλακώσεις του πέλματος, οι οποίες φτάνουν στο ίδιο επίπεδο με το υπόλοιπο σχέδιο πέλματος όταν αυτό φτάσει περίπου στο 1,6mm. Η Continental αναγνωρίζει ότι το 1,6 mm είναι το πιο ευρέως αποδεκτό πρότυπο ελάχιστου βάθους πέλματος στο οποίο τα ελαστικά πρέπει να αντικαθίστανται.

Το πρότυπο αυτό έχει υιοθετηθεί ως νομική ρύθμιση από πολλές  εθνικές αρχές μεταφοράς στον κόσμο.

Η Continental συνιστά τα ακόλουθα βάθη πέλματος για την αντικατάσταση των ελαστικών:

Θερινά ελαστικά 3 mm - περισσότερα

Χειμερινά ελαστικά 4 mm - περισσότερα

Τι είναι ο θερινός Δείκτης Φθορά Πέλματος;
article_66w_image1

Η Continental εισήγαγε τον “Θερινό Δείκτη Φθοράς Πέλματος” σε διάφορα θερινά ελαστικά. Ο Θερινός ΔΦΠ ενημερώνει τον οδηγό όταν το υπόλοιπο βάθος πέλματος φτάσει τα 3 mm. Μόλις το πέλμα φθαρεί στα 3mm, ο Θερινός Δείκτης φτάνει στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του σχεδίου πέλματος, που δείχνει ότι υπάρχει σημαντική μείωση στην απόδοση πρόσφυσης σε βρεγμένο οδόστρωμα. Η Continental συνιστά αλλαγή των θερινών ελαστικών στα 3 mm εναπομείναντος βάθους πέλματος, καθώς αυτός είναι ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ ασφάλειας στο βρεγμένο και οικονομίας.

Τι είναι ο χειμερινός Δείκτης Φθοράς Πέλματος;

Καθώς το βάθος πέλματος διέπει πολλές από τις ιδιότητες των χειμερινών ελαστικών, η Continental συνιστά την αλλαγή των χειμερινών ελαστικών για καλή πρόσφυση σε χειμερινές συνθήκες, όταν το βάθος πέλματος φτάσει στα 4 mm. Μόλις το πέλμα φθαρεί στα 4mm, ο Χειμερινός Δείκτης φτάνει στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του σχεδίου πέλματος, που δείχνει ότι το ελαστικό έχει φτάσει το όριό του για κατάλληλη χειμερινή χρήση.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την καλύτερη εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας. Μάθετε περισσότερα εδώ