Mercedes Benz World 2019
Κερδίστε μια εμπειρία οδήγησης

 

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής για το Διαγωνισμό

1. Διοργανωτής

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από την EMA A.E., Γαλήνης 17, 14564 Κηφισιά.

Όλες οι ερωτήσεις, τα σχόλια ή τα παράπονα σε σχέση με το διαγωνισμό πρέπει να απευθύνονται στο info@ema.gr.  


2. Δικαίωμα συμμετοχής

2.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να γίνει με μία εγγραφή. Για να κάνετε εγγραφή, συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και απαντήστε στην ερώτηση του διαγωνισμού έως 31 Ιανουαρίου, 2019. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

2.2 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι τουλάχιστον 18 ετών και είναι κάτοικοι της Ελλάδας. Για την εγγραφή, οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώσουν το επίσημο ονοματεπώνυμό τους και τη διεύθυνση email τους. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή με ψεύτικο όνομα ή για λογαριασμό άλλου ατόμου. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό (ή με διαφορετικά ονόματα).

2.3 Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της Continental ή συνδεδεμένης εταιρείας της Continental σύμφωνα με τις παραγράφους 15 και επόμενες του νόμου περί Κεφαλαιουχικών Εταιρειών της Γερμανίας και οι οικογένειές τους, καθώς επίσης όσοι ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη δημιουργία του διαγωνισμού.


3. Όροι και δώρα διαγωνισμού

3.1 Η περίοδος συμμετοχής στο διαγωνισμό ξεκινάει στις 1 Σεπτεμβρίου, 2018 τα μεσάνυχτα και λήγει στις 31 Ιανουαρίου, 2019 τα μεσάνυχτα.

3.2 Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, η Continental θα πραγματοποιήσει κλήρωση δώρων περιλαμβάνοντας όλες τις συμμετοχές και θα επιλέξει τυχαία τα ονόματα των νικητών.

Η τυχαία κλήρωση θα λάβει χώρα στις 5 Φεβρουαρίου, 2019 στα γραφεία της ΕΜΑ Α.Ε. περίπου στις 14:00. Η κλήρωση θα γίνει από υπάλληλο που θα επιλέξει δύο (2) νικητές μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ένα μέλος των κριτών θα δημιουργήσει ένα πρωτόκολλο που θα περιλαμβάνει την τοποθεσία, ημερομηνία και ώρα, ονόματα των κριτών και των ρόλων τους, όνομα νικητή, καθώς και λοιπές πληροφορίες σχετικά με την κλήρωση. Η κλήρωση θα ολοκληρωθεί εφόσον κληρωθούν οι δύο (2) νικητές και κλείσουν όλα τα θέματα σχετικά με τον διαγωνισμό.

3.3 Τα παρακάτω δώρα θα δοθούν κατόπιν κλήρωσης δώρων μεταξύ όλων των συμμετεχόντων:

  • 3-ήμερο ταξίδι στο Λονδίνο από 3 Μαΐου έως 5 Μαΐου 2019 που περιλαμβάνει:
  • Πτήσεις μετάβασης και επιστροφής (economy) από/σε αεροδρόμιο της επιλογής σας (εάν είναι δυνατό θα γίνει και του προτιμητέου αεροδρομίου αναχώρησης)
  • Μετακινήσεις σχετικές με το ταξίδι στο Λονδίνο
  • Διαμονή (2 νύχτες, standard δωμάτιο, μονή χρήση)
  • Πακέτο φιλοξενίας (πλήρης φιλοξενία με έναρξη με δείπνο στις 3/5/19 και λήξη με γεύμα στις 5/5/19, η επιλογή των φαγητών και ποτών θα γίνει από την Continental προκαταβολικά, extras δεν περιέχονται στο δώρο)
  • 1 ημέρα εκδήλωση στο Mercedes-Benz World στο Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένου προγράμματος οδήγησης
  • Δεν επιτρέπεται η επιστροφή και η ανταλλαγή του δώρου με μετρητά.

3.4 Ο νικητής φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για τυχόν φόρους που επιβαρύνουν το δώρο.   

3.5 Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει πρόωρα ή να παρατείνει το διαγωνισμό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Αυτό ισχύει ιδίως εάν δεν παρέχεται εγγύηση ότι ο διαγωνισμός μπορεί να διεξαχθεί σωστά για τεχνικούς ή νομικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση, οι συμμετέχοντες δεν δικαιούνται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Continental. 


4. Ειδοποίηση των νικητών         

4.1 Οι νικητές θα ειδοποιηθούν εγκαίρως μέσω email μετά την κλήρωση των δώρων. Στο πλαίσιο του διαγωνισμού, η Continental έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα στοιχεία των νικητών σε συνεργάτες [πρακτορεία, αεροπορικές, ξενοδοχεία, Mercedes-Benz world, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ειδοποίησή τους και η παράδοση του δώρου. 

4.2 Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την Continental ή τον αντίστοιχο συνεργάτη εντός 2 εβδομάδων από τη λήψη της ειδοποίησης, χάνει τη δυνατότητα παραλαβής του δώρου χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης. Αν δεν είναι δυνατή η παράδοση του δώρου στο νικητή για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο νικητής, χάνεται η δυνατότητα παραλαβής του δώρου χωρίς δικαίωμα αντικατάστασης.


5. Αποκλεισμός από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η Continental διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να αποκλείσει συμμετέχοντες από το διαγωνισμό, να αρνηθεί και να ανακαλέσει τα δώρα εάν υπάρχει εύλογη υπόνοια ψευδών στοιχείων, παραποίησης, παραβίασης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής ή άλλων απαγορευμένων ενεργειών.


6. Αποποίηση ευθύνης

Ο συμμετέχων αναγνωρίζει ότι η Continental δεν εγγυάται και δεν διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των ιστότοπων που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή το περιεχόμενό τους. Η Continental διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει αυτούς τους ιστότοπους (και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση) ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτούς είτε εξολοκλήρου είτε εν μέρει. Η Continental δεν ευθύνεται για την αφερεγγυότητα των συνεργατών ή για τις επακόλουθες συνέπειες στη διεξαγωγή του διαγωνισμού και τη διευθέτηση των δώρων. Η Continental, τα όργανα, οι εργαζόμενοι ή οι κύριοι αντιπρόσωποί της δεν ευθύνονται για ζημίες που προκλήθηκαν από σφάλματα, καθυστερήσεις ή διακοπές στη μετάδοση, ελαττώματα στον τεχνικό εξοπλισμό ή στις υπηρεσίες, εσφαλμένο περιεχόμενο, απώλεια ή διαγραφή δεδομένων, ιούς ή ζημιά που μπορεί να προκύψει για οποιονδήποτε άλλο λόγο κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σε αυτόν το διαγωνισμό, εκτός εάν η Continental είναι υπεύθυνη για τη ζημία αυτή λόγω κακόβουλης πρόθεσης ή σοβαρής αμέλειας. Αυτή η εξαίρεση ευθύνης δεν ισχύει ούτε για σωματικές βλάβες ούτε για κίνδυνο ζωής ή υγείας.


7. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

7.1 Με την εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες δηλώνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στην Continental για την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού [και, κατά περίπτωση, για τη διαβίβασή τους στην Mercedes Benz , ο οποίος έχει επίσης το δικαίωμα να αποθηκεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού], εφόσον η αποθήκευση και η διαβίβαση αυτών των δεδομένων απαιτείται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, τα δεδομένα διαγράφονται σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Εάν δεν υπάρξει διαφορετική επιβεβαίωση από τους συμμετέχοντες, οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο αυτού του διαγωνισμού χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό της διεξαγωγής του διαγωνισμού και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους χωρίς τη ρητή άδεια των συμμετεχόντων. 

7.2 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για την αποθήκευση των δεδομένων τους και συνεπώς να αποσυρθούν από το διαγωνισμό. Η συγκατάθεση πρέπει να ανακαλείται γραπτώς στην ΕΜΑ Α.Ε., Γαλήνης 17, 14564 Κηφισιά ή αποστέλλοντας e-mail στο info@ema.gr. Μετά την ανάκληση της συγκατάθεσης, τα συλλεχθέντα και αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος θα διαγραφούν άμεσα.


8. Δημοσίευση

8.1 Σε περίπτωση που κερδίσουν ένα δώρο, οι συμμετέχοντες δηλώνουν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των ονομάτων και των τόπων διαμονής τους στον ιστότοπο της Continental και στα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιεί η Continental.

8.2 Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσουν τη συγκατάθεσή τους για τη δημοσίευση των δεδομένων τους και συνεπώς να αποσυρθούν από το διαγωνισμό. Η συγκατάθεση πρέπει να ανακαλείται γραπτώς στην ΕΜΑ Α.Ε., Γαλήνης 17, 14564 Κηφισιά ή αποστέλλοντας e-mail στο info@ema.gr. Σε αυτή την περίπτωση, ισχύει η παράγραφος 4.2των Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής.


9. Άλλα

9.1 Δεν επιτρέπεται η προσφυγή στα δικαστήρια. 

9.2 Οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής και όλες οι έννομες σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων και της Continental υπόκεινται αποκλειστικά στο δίκαιο της Ελλάδας.

9.3 Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι ή καθίσταται εξολοκλήρου ή εν μέρει άκυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων Όρων και Προϋποθέσεων Συμμετοχής. Ο άκυρος όρος ή η προϋπόθεση θα αντικατασταθεί από νομικά έγκυρη διάταξη που συμφωνεί περισσότερο με τον εκφρασμένο εμπορικό σκοπό του άκυρου όρου ή της προϋπόθεσης. Αυτό ισχύει σε περίπτωση που οι παρόντες Όροι και οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής περιέχουν ακούσια παράλειψη στους κανονισμούς.

9.4 Ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η Ελλάδα, εφόσον επιτρέπεται σχετική συμφωνία. Εάν ο συμμετέχων δεν έχει γενικό τόπο δικαιοδοσίας στη Γερμανία ή μετακομίσει στο εξωτερικό μετά τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, η έδρα της Continental θα συμφωνηθεί ως ο τόπος δικαιοδοσίας.

Χρησιμοποιούμε cookie προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα σας παρέχουμε τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία στη διαδικτυακή μας τοποθεσία. Κάνετε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα ή για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που κάνατε σχετικά με τα cookie.