Προϊόντα για Επιβατικά / Βαν / 4x4

Tire sensors make the entire vehicle safer and more efficient

Το ελαστικό του μέλλοντος έχει έξυπνους αισθητήρες

Tire pressure management is only the beginning

 

Οι έξυπνοι αισθητήρες ελαστικών…

  • … μειώνουν το κόστος για επισκευές και συντήρηση
  • … παρέχουν πιο άνετη οδήγηση
  • … αυξάνουν τη σταθερότητα
  • … μειώνουν τη φθορά
  • … μεγιστοποιούν την εξοικονόμιση καυσίμου

Find out how smart tires take predictive maintenance to the next level

The main reason you want to maintain optimum tire pressure is car safety – after all, around 40 percent of all sudden wheel breakdowns are due to underinflated tires. Paying attention to the TPMS and topping up air as needed also improves your car’s efficiency and sustainability. Maintaining the correct tire pressure saves fuel and increases mileage every time you drive. It also mitigates the risk of flat-spotting, makes your car more responsive, protects against hydroplaning and enhances braking grip and directional stability.

Εκκίνηση
 

ContiSense™ tire sensors explained


Much more than tire pressure – what else will smart sensors measure?

Today’s TPMS sensors, mandatory in many countries and offered as standard equipment in most new cars, already provide the information you need to maintain the perfect pressure. But what about the other aspects of tire health that often remain invisible until it’s too late? Smart sensors will keep an eye on them, so that you don’t have to.

 Tire tread grips the road as you drive and is vital in maintaining traction and controlling the vehicle, particularly in wet weather. Smart sensors will let you know when the tread is so low that the tires should be replaced.

Tire temperature often increases before a blowout, giving an indication that something is wrong. Smart sensors will also warn you of temperature changes, indicating moisture (snow, rain, ice) or other hazardous road conditions.

Tire failures like small punctures can be a big pain, especially if a slow leak goes undetected for too long. Smart tire sensors will alert you immediately, preventing further damage to the tire and minimizing the risk of accidents, thus drastically improving automotive safety.

How smart tire sensors work

ContiSense™ represents the latest in tire monitoring technology

If you are already used to driving with a TPMS, then Continental’s smart tire sensors won’t make a big difference to your driving experience – but they will vastly improve your peace of mind. ContiSense™ technology constantly transmits information on road conditions and the tire health. As long as you don’t get an alert, you’ll have nothing to worry about. When you do, you’ll know how to act immediately and preventively. Sensors embedded in a conductive rubber layer measure inflation pressure and tread depth, as well as tire and road temperature. They can also provide updates on dangerously low tread, and immediately determine if a nail or road debris has punctured the tire, providing an almost real-time alert.

The future of tire monitoring

In future, intelligent tires won’t just let you know that they need attention, they will even be able to service themselves on the fly. The tire will communicate with the car that it requires a service, and centrifugal pumps built into the tires can adjust tire pressure and even the tread, based on driving conditions. You’ll be able to relax and enjoy the drive, knowing that nothing will stop your wheels from rolling smoothly.

Related articles

Τα ελαστικά του μέλλοντος είναι διασυνδεδεμένα

Το ελαστικό του μέλλοντος είναι συνδεδεμένο

Ένα διασυνδεδεμένο σύστημα αυτοκίνησης βοηθάει και τους ιδιοκτήτες οχημάτων και τους οδηγούς των κοινόχρηστων αυτοκινήτων

Διαβάστε Περισσότερα

Το μέλλον στην πίεση των ελαστικών

Τα έξυπνα ελαστικά μπορούν να προσαρμόσουν μόνα τους την πίεση

Με την αύξηση των ηλεκτρικών οχημάτων και της αυτόνομης οδήγησης, τί ρόλο και τί μορφή θα παίζει η πίεση των ελαστικών; Δείτε μερικές από τις τελευταίες καινοτομίες. 

Διαβάστε Περισσότερα

Κάνοντας τα αυτόνομα αυτοκίνητα πιο έξυπνα

Autonomous vehicles are a key component of mobility models of the future

Τα αυτόνομα οχήματα είναι κύριο σημείο της αυτοκίνησης του μέλλοντος και τα έξυπνα ελαστικά κάνουν αυτά τα οχήματα ακόμα πιο έξυπνα.

Διαβάστε Περισσότερα